Privatumo politika

 1. ASMENS DUOMENYS
  1. Užsakydamas prekes Pirkėjas sutinka, kad jo asmens duomenys (pvz. vardas, pavrdė, el. pašto adresas, sąskaitos faktūros nr., pristatymo adresas, kredito kortelės ar kitos mokėjimo priemonės duomenys), būtini užsakymo įvykdymui,  būtų tvarkomi Pirkėjo užsakymo administravimo tikslais. Pirkėjas, nesutikęs su savo asmens duomenų tvarkymu šiame punkte nurodytais tikslais, negali suformuoti užsakymo Tinklapyje.
  2. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų ir su užsakymu susijusios informacijos jokioms trečioms šalims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius prekių tiekimo ir pristatymo ar kitas su Pirkėjo užsakymu susijusias paslaugas. Kitais atvejais Pirkėjo asmens duomenys gali būti atskleisti, kai to reikalauja kompetentinga Valstybės institucija LR įstatymų numatytais atvejais arba atskiru rašytiniu Pirkėjo sutikimu.
  3. Pardavėjas patvirtina, kad Pirkėjo asmens duomenys bus naudojami Pirkėjo identifikavimui užsakant prekes, užsakytų prekių pristatymui ir, esant Pirkėjo sutikimui, tiesioginės rinkodaros pranešimų formavimui bei siuntimui.
  4. Pirkėjo asmens duomenys tiesioginės rinkodaros  tikslais tvarkomi tik šiose Taisyklėse nustatyta tvarka gavus Pirkėjo sutikimą. Pirkėjo sutikimas, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, reiškia, kad jis sutinka, jog Pardavėjas ir/ar jų įgalioti duomenų tvarkytojai šių duomenų pagrindu suformuluotų ir siųstų Pirkėjui specialius pasiūlymus, reklaminę ir kitą informaciją, susijusią su Pardavėjo veikla, Tinklapio naujienomis, joje parduodamomis prekėmis ir pan.  Pirkėjas turi teisę bet kada atsisakyti gauti tiesioginės rinkodaros tikslais siunčiamų pranešimų.
  5. Duomenys, pateikti įsigyjant prekes ir/arba reikalingi sutartiniams įsipareigojimams vykdyti, bus saugomi visą įsigytų prekių garantinio termino laikotarpį, tačiau ne trumpiau kaip 2 (dvejus) metus nuo prekių pristatymo. Duomenys, reikalingi įsiskolinimams valdyti, saugomi iki įsiskolinimo išieškojimo, tačiau ne ilgiau kaip 10 metų. Suėjus šiam terminui, Pirkėjo asmens duomenys yra naikinami apie tai Pirkėjo iš anksto neinformavus.
  6. Asmens duomenys gali būti teikiami ir tretiesiems asmenims, tačiau tik tiems, su kuriais Pardavėjas yra pasirašęs atitinkamas sutartis dėl asmens duomenų tvarkymo ir duomenų gavėjas užtikrina tinkamą perduodamų asmens duomenų apsaugą. Asmens duomenys taip pat gali būti perduodami tretiesiems asmenims kitais Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatytais atvejais ir tvarka.
 Pagal šiuo metu galiojantį reglamentavimą, automatiškai duoti sutikimo dėl asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais, reikia atskiro langelio pažymėjimui tinklapyje . Taigi, reikėtų atlikti korekcijas techniniame tinklapio išpildyme.

Slapukų naudojimo politika
 
www.walvita.lt interneto puslapyje naudojami slapukai (angl. cookies), todėl šiame skyriuje Jums pateikiama išsami informacija apie tai, kaip slapukai naudojami ir kaip Jums apsispręsti, ar slapukus palikti, ar pašalinti.
Kas yra slapukai?
Slapukai – tai maži failai, kuriuos siunčia ir jūsų kompiuteryje išsaugo svetainės, kuriose jūs lankotės. Slapukai išsaugomi jūsų naršyklės failų kataloge. Slapukai plačiai naudojami tam, kad interneto svetainės veiktų arba veiktų efektyviau, pagerintų jūsų, kaip vartotojo, patirtį leisdamas „įsiminti“ jus ir jūsų individualius nustatymus, ir siekiant suteikti informacijos svetainės savininkams.
Svetainėje naudojami slapukai
www.walvita.lt tinklapyje yra naudojami „seanso slapukai“, „ilgalaikiai slapukai“ ir „trečiųjų šalių slapukai“. „Seanso slapukai“ yra laikini slapukai, laikomi jūsų kompiuteryje, asmeniniame kompiuteryje ar mobiliajame įrenginyje tol, kol jūs paliekate mūsų tinklapį. Tokie slapukai padeda mūsų tinklapiui įsiminti informaciją jums naršant puslapį po puslapio, tad jums nereikia pakartotinai įvesti ar pildyti jokios informacijos. „Ilgalaikiai slapukai“ išlieka jūsų kompiuteryje, asmeniniame kompiuteryje ar mobiliajame įrenginyje net jums palikus mūsų svetainę. Tokie slapukai padeda mūsų svetainei įsiminti jus kaip grįžtantį lankytoją, tačiau jie neidentifikuoja jūsų kaip asmens. „Trečiųjų šalių slapukai“ yra naudojami rinkti informaciją reklamai ir naudotojo turiniui. Šie slapukai padeda išanalizuoti, kaip naudojamasi šia interneto svetaine, daugiau sužinoti apie mūsų svetainės naudotojų elgesį, analizuoti srautus ir tendencijas, rinkti statistinius duomenis. Šių slapukų surinkta informacija leidžia teikti Jums patrauklius rinkodaros pasiūlymus, padeda tobulinti tiek svetainę, tiek Jūsų aptarnavimą, tiek www.walvita.lt teikiamas paslaugas.
Slapukų valdymas
Slapukus apriboti ar užblokuoti galite per naršyklės nustatymus. Jeigu norite, kad interneto svetainės visiškai netalpintų jūsų kompiuteryje slapukų, galite pritaikyti savo naršyklės nustatymus taip, kad jums bus pranešta prieš patalpinant bet kokį slapuką. Taip pat galite pritaikyti savo nustatymus taip, kad naršyklė atmestų visus slapukus arba tik svetimus slapukus. Panašiai galite pašalinti savo slapukus, kurie jau buvo patalpinti kompiuteryje. Nustatymus turėsite atskirai pritaikyti kiekvienai naršyklei, kompiuteriui ar mobiliajam įrenginiui. Jeigu reikia, pasinaudokite savo naršyklės žinyno funkcija, kad tinkamai atliktumėte nustatymus. Apie slapukų išjungimą savo mobiliajame telefone išsamesnę informaciją rasite savo telefono naudotojo vadove.
Atkreipiame dėmesį, kad besąlygiškai uždraudus slapukus, galite negauti norimų paslaugų arba negalėsite naudotis svetainės funkcionalumu. Tik jūs galite spęsti, ar sutinkate, jog slapukai būtų įrašyti į Jūsų įrenginį, ar nesutinkate ir atsisakote gauti paslaugą arba tenkintis mažesniu www.walvita.lt svetainės funkcionalumu.
Daugiau informacijos apie slapukus ir jų veikimo principus galite rasti internete http://www.allaboutcookies.org